Hlasujte, nová úprava stěny....

 

 

Od března 2003 má stěna nový kabát!!!....Byla provedena celková generálka povrchu stěny.

 

  JAK SE DOSTAT NA STĚNU ?

Odrážka Příjezd:  od Litomyšle, za přejezdem (u polikliniky)doprava,okolo nádraží ČD a autobusových stanovišť, druhou odbočkou vlevo míjíme kotelnu po pravé straně a těsně za ní doprava na parkoviště u tělocvičny.
Odrážka Příjezd:  od Svitav, za přejezdem průjezd Poličkou až na křižovatku a doprava směr Litomyšl,před druhým přjezdem u polikliniky do leva okolo nádraží ČD a autobusových stanovišť, druhou odbočkou vlevo míjíme kotelnu po pravé straně a těsně za ní doprava na parkoviště u tělocvičny.
Odrážka Příjezd:  od Hlinska, na druhé křižovatce (vlevo Ponas) za ním doleva okolo rodinných domků přímo až ke kotelně u které vlevo na parkoviště.

mapa2.jpg (44637 bytes)

Mapy....

mapa1.jpg (29806 bytes)

logo.gif (17132 bytes)

Logo pro váš web.

  Nový design lezecké stěny.......

PARAMETRY STĚNY:

Odrážka

Rok výroby 1996

Odrážka

Majitel - ZŠ Švermova ul.401

Odrážka

Šířka stěny - 16.80 m

Odrážka

Výška stěny - 8.22 m

Odrážka

Převislost - 3.60 m

Odrážka

Zhruba 270 m2 plochy

Odrážka

Cca 550  chytů a stupů

Odrážka

Vlastní povrch stěny, jsou překližkové panely tl.12 mm pískované s rastrovými závitnicemi.

Odrážka

Jištění je pomocí borháků (Pestr) 4-5 ks na cestu.K vlastnímu lezení je třeba sebou 5 expresek.

Odrážka

Ve stropech jsou osazeny na stálo.V nástupech 0,5m nad zemí jsou osazeny jistící borháky.

Odrážka

Celkem 24 cest + varianty. 

Odrážka

Chyty od (fa.Kameny Pilka, Redpoint Čada, Nacko-Hartman-Havel)

Odrážka

Obtížnost cest od 3 až 8- UIAA.Mění se v průběhu roku.V linii borháků jsou postaveny 1 až 3 cesty.

NAHORU
Zde si můžete stáhnout dokument v pdf: otvírací doby lezecké stěny,provozní řád a kontakt.

(Stáhnout dokument..20KB)    (Ceník 2001)

Pokud nemáte nainstalovaný Acrobat Reader, můžete si ho stáhnout zde:

 

Informace o otvírací době na lezecké stěně  tel:461 724 560

 
Den Otevřeno
 Pondělí  16.00 - 20.30
 Úterý  16.00 - 21.30
 Středa  16-17/19-21.30
 Čtvrtek  16.00 - 21.30
 Pátek 16-17/19-21.30
 Sobota    9.00 - 20.30
 Neděle   9.00 - 18.30
Pernamentky Dospělí Děti Zvýhodněná cena pernamentky
   1 hod 30,- 30,- Platí od 1.10.2003
20 hod 500,- 200,- 25,- / 10,-   1hod
40 hod 800,- * 20,-   /  1hod
50 hod 900,- * 18,-  /   1hod
60 hod * * *
80 hod * * *
100 hod   * * *
 

(Červeně jsou označeny změny v otevření a v cenách od začátku roku 2004.)

 
Prostory Cena na hodinu
Celá tělocvična 350,-
Půlka tělocvičny 250,-
Malá tělocvična 100,-
Půjčení stolu na stolní tenis 50,-

 

 

NAHORU

 
PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ STĚNY V POLIČCE - 2004

 
Odrážka Každý návštěvník je povinen seznámit a řídit se tímto řádem.
Odrážka Umělá lezecká stěna slouží k výcviku nováčků,začátečníků a k tréninku pokročilých lezců a horolezců v jedné linii i k lezení "Dry Tooling".
Odrážka Dry Tooling je možné provozovat jen v lezečkách a pouze v jedné linii,která je označena fialovou barvou.Zbraně přitom musí být připevněny k zápěstí poutkem,aby při případném pádu nebyli ohroženi lidé pod stěnou!!!Lezec dbá na použití zbraní jen na těchto chytech k tomu určených.!!!
Odrážka Lezení a užívání celého areálu cvičné lezecké stěny je  na vlastní nebezpečí.!!!
Odrážka Úmyslné poškozování a znehodnocování chytů,stupů a lezecké stěny bude posuzováno jako přestupek proti majetku dle ust. § 50 odst. 1 pís. a) z.e. 200/ 1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků.
Odrážka Výcvik nováčků a začátečníků je možný pouze za přítomnosti instruktora či cvičitele horolezectví.Veškerý výcvik začátečníků je možný jen při jištění shora a to zajištěním dvouma stropnímy borháky.
Odrážka Lezení bez zajištění lanem" bouldering" je povoleno jen do výše prvních dvou panelů, tj.cca 220 cm .
Odrážka Lezení bez přítomnosti instruktora je možné jen členům horolezeckých oddílů či klubů, kteří svou lezeckou způsobilost prokáží průkazkou klubu,nebo své praktické dovednosti předem předvedou instruktorovi,který může posoudit jejich spůsobilost k vlastnímu lezení.
Odrážka Jištění zdola se obecně doporučuje pouze zkušenějším lezcům.K tomuto účelu musí tito lezci používat jenom svůj materiál za jehož kvalitu zodpovídají.
Odrážka Navazuje se zásadně přímo na úvazek bez použití karabiny !!! Osmičkovým příp. dračím uzlem (podle doporučení UIAA) podél spojovacího oka sedáku. Ne za slaňovací oko!!!
Odrážka Při lezení a jištění je nutno používat sedacího, nebo kombinovaného úvazku a jistících prostředků schválených pro postupové jištění a zajištění. Navazování přímo na lano (na hruď) nebo jištění přes rameno je zakázáno!!!
Odrážka Při jištění zdola se musí zapínat všechny jistící body.Jejich vynechávání je z hlediska bezpečnosti pádu zakázáno!!! Lezec při výstupu nesmí bránit v lezení ostatním lezcům - traverzy apod.
Odrážka Lezení je povoleno ve cvičné sálové obuvi s gumovou podrážkou, nebo v lezečkách, které nešpiní podlahu tělocvičny.
Odrážka Jistící před výstupem zkontroluje bezpečné navázání jištěného!!!
Odrážka Bez vědomí majitele,údržby nebo správce stěny,je zakázáno provádět jakékoliv změny na stěně,mimo jiné přestavování cest, změny jistících bodů atd. Při zjištění jakékoliv závady, povolený nebo prasklý chyt,jistící bod,musí být tato skutečnost ihned hlášena denní službě.
Odrážka Jistící musí při jištění stát ve spádnici jistícího lana a sledovat jištěného.Maximálně 2 metry od stěny.Pozor na ostatní lezce!Nejsme li si zcela jisti protiváhou jištěného lezce,jsme povini zajistit se u nástupového jistícího bodu (borháku).
Odrážka Přihlížející lezec, nebo kterýkoliv návštěvník zodpovídá za nezletilé děti jím přivedené.
Odrážka Vstup do tělocvičny a šatny je povolen pouze ve vhodné obuvi ( přezůvky ) nebo  lezečky .
Odrážka Za případný úraz nebo škodu způsobenou nezodpovědným jištěním zodpovídá sám,jistící spolu s jištěným.!!!
Odrážka Pro lezce i jistící platí, zákaz používání alkoholu a látek snižujících jejich pozornost.
Odrážka Vstup do prostoru pod stěnou, je možný jen platícím návštěvníkům stěny. Při odpočinku jsou lezci povinni uvolnit prostor ve spádnici posledního jistícího bodu cesty ,které hodlají jiní účastníci lézt

V Poličce dne 8.1.2004

Připomínky a dotazy ohledně stěny směrujte na:

Odrážka Základní škola - Na Lukách (Švermova ul. 401), 572 01, Polička
Odrážka tel.:  +420461/724 560 (správce tělocvičny)+420461/722203(škola)
Odrážka info: +420732/649 364 (správce stěny)
Odrážka Konstrukce a výroba stěny: Výrobce :Profi-line, s.r.o.Drnovská 19, 16100 PRAHA 6-Ruzyně (1996)
Odrážka Generálka stěny s nátěrem za pomocí Firmy Nacko s.r.o. a Horoklubu Polička.(Únor 2003)
Odrážka Výroba chytů: www.pilka-kameny.cz,  Redpoint Čada, Nacko-Hartman-Havel
Odrážka email: správce a údržba stěny:.....................................................................................
   
NAHORU

| INFO | AKCE | HOROKLUB | LEZECKÉ ZÁVODY MLÁDEŽE | LEZECKÁ STĚNA | VÝR.CHYTŮ | PRUVODCE VYSOČINY |

                                             Jste   Od 30.1.2001 jste .........návštěvník.   návštěvník těchto stránek                                             

Web design © Spider 2004

MS Office 2000 © Optimalizováno pro [ 1024x768 ] Microsoft Internet Explorer 6, aktualizace 11.01.2004